O Domu Kultury

Rys historyczny Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej

Miejski Dom Kultury został powołany do życia w dniu 1 stycznia 1984 roku przez Miejską Radę Narodową w Rawie Mazowieckiej na podstawie art.4 ust.1 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 roku o radach narodowych /Dz.U.nr 26, poz.132 z 1975/ oraz zarządzenia nr 20 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 maja 1983 roku. Rada uchwaliła również wzorcowy statut dla domu kultury.

Kawiarnia

Cafe Kulturka

godziny otwarcia: 10:00–22:00
tel. 667 530 827

RODO

Aby zapoznać się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych pobierz klauzulę informacyjną w formacie pdf.