XVIII Rawski Mityng Wokalny

$without_dates = array('pracownia', 'pracownia-literacka', 'pracownia-muzyczna', 'pracownia-plastyczna', 'film', 'promocja-kino'); $date = !in_array($type->slug, $without_dates) ? mdkrawa_convert_date(get_the_date($date_format, $post_id )) : ''; $schema_startdate = !in_array($type->slug, $without_dates) ? get_the_date('Y-m-d', $post_id) : ''; 1970-01-01

Pamięci Marii Koterbskiej

Rawski Mityng Wokalny osiągnie w tym roku pełnoletniość! Dokładnie od 18 lat zapraszamy do naszego miasta uzdolnionych solistów z całego kraju. Rawskie święto piosenki planujemy w tym roku 15 maja. Zaznaczamy jednak, że jeśli rząd utrzyma obostrzenia, rywalizację na głosy przeniesiemy do sieci. Uczestnicy konkursu zostaną o zmianach powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.

GRUPY WIEKOWE - soliści 

1)       11-13 lat

2)       14-16 lat

3)       17 i więcej lat

REPERTUAR

- kategoria I - piosenka polska (nie dotyczy piosenek Marii Koterbskiej)

- kategoria II - piosenka anglojęzyczna

- kategoria III - piosenka z repertuaru MARII KOTERBSKIEJ (w której dodatkowo mogą wziąć  udział uczestnicy  kategorii I i II, kategoria nie będzie podzielona na grupy wiekowe; UWAGA - uczestnicy nie mogą wykonać piosenki BRZYDULA I RUDZIELEC, jeśli byli laureatami konkursu on-line na wykonanie tejże piosenki, którego organizatorem był MDK w Rawie Mazowieckiej).

Obowiązkową kartę zgłoszenia należy dostarczyć drogą mailową pisząc na adres mdkrawa@interia.pl najpóźniej do 30 kwietnia 2021 r. Wzór karty do pobrania na dole strony.

Szczegółowy regulamin dostępny jest na www.mdkrawa.pl (patrz niżej). 


Notice: Undefined offset: 1 in /home/mdkrawa/ftp/2017/wp-content/themes/mdkrawa/functions.php on line 754

Warning: A non-numeric value encountered in /home/mdkrawa/ftp/2017/wp-content/themes/mdkrawa/functions.php on line 755

Notice: Undefined offset: 1 in /home/mdkrawa/ftp/2017/wp-content/themes/mdkrawa/functions.php on line 754

Warning: A non-numeric value encountered in /home/mdkrawa/ftp/2017/wp-content/themes/mdkrawa/functions.php on line 755

MDK Rawa Mazowiecka
MDK Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode