IV Rawski Przegląd Hip-Hopowy


scena przy hali OSiR Tatar

$without_dates = array('pracownia', 'pracownia-literacka', 'pracownia-muzyczna', 'pracownia-plastyczna', 'film', 'promocja-kino'); $date = !in_array($type->slug, $without_dates) ? mdkrawa_convert_date(get_the_date($date_format, $post_id )) : ''; $schema_startdate = !in_array($type->slug, $without_dates) ? get_the_date('Y-m-d', $post_id) : ''; 2012-09-01

1 września 2012 roku, godz:19.00, scena OSiR przy Hali Sportowej Tatar, wstęp bezpłatny.

scena przy hali OSiR Tatar Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode