Jasełka

$without_dates = array('pracownia', 'pracownia-literacka', 'pracownia-muzyczna', 'pracownia-plastyczna', 'film', 'promocja-kino'); $date = !in_array($type->slug, $without_dates) ? mdkrawa_convert_date(get_the_date($date_format, $post_id )) : ''; $schema_startdate = !in_array($type->slug, $without_dates) ? get_the_date('Y-m-d', $post_id) : ''; 2008-12-16

Boże Narodzenie to czas Świątecznych Jasełek. Jak co roku uczestniczymy w przedstawieniach mówiących o narodzinach Chrystusa. Poprzez organizację konkursu pragniemy podnieść poziom szkolnych przedstawień. Chcemy również pokazać szerokiej publiczności przedstawienia zarówno tradycyjne, jak i te współczesne.
Oceniać będziemy w trzech kategoriach wiekowych:
1.    Szkoły podstawowe
2.    Gimnazja
3.    Szkoły ponadgimnazjalne
Zgłoszenia na załączonym druku prosimy przesyłać na adres MDK ul. Krakowska 6c  w Rawie Maz. lub e-mail: mdkrawa@interia.pl  do dnia 08 grudnia 2008 r.
Konkurs odbędzie się dnia 16 i 17 grudnia 2008 r. w sali widowiskowej MDK
Czas przedstawienia nie może przekroczyć 20 min. Na wejście i zejście grupy ze sceny wraz z ustawieniem i zdjęciem rekwizytów przewidujemy 10 min. Scena będzie udekorowana stałą świąteczną dekoracją.
Organizator przewiduje jedną próbę generalną, która będzie mogła się odbyć w terminie 8–15.12.2008. Propozycję konkretnego terminu takiej właśnie próby należy zgłosić wcześniej organizatorowi konkursu.

MDK Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode