Konkurs plastyczny Mój Tuwim

$without_dates = array('pracownia', 'pracownia-literacka', 'pracownia-muzyczna', 'pracownia-plastyczna', 'film', 'promocja-kino'); $date = !in_array($type->slug, $without_dates) ? mdkrawa_convert_date(get_the_date($date_format, $post_id )) : ''; $schema_startdate = !in_array($type->slug, $without_dates) ? get_the_date('Y-m-d', $post_id) : ''; 2013-10-30

Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej
Zaprasza do udziału w konkursie plastycznym
„MÓJ TUWIM" - "ILUSTRUJEMY WIERSZE TUWIMA"

Tematem konkursu jest wykonanie ilustracji do wybranego utworu Juliana Tuwima w dowolnej technice plastycznej z wykorzystaniem darów jesieni
format prac A3 lub A4

Dostarczone prace oceniać będziemy w dwóch kategoriach wiekowych:
- klasy I-III szkoły podstawowej
- klasy IV-VI szkoły podstawowej
Każda szkoła może zgłosić do konkursu max. 5 prac w każdej kategorii wiekowej
Prace przyjmowane będą wraz z listą zbiorczą opatrzoną pieczęcią szkoły.
Prace nieregulaminowe nie będą oceniane.

Prace należy dostarczyć do siedziby organizatora -MDK ul. Krakowska 6c do dnia 23.10. 2013r.

Otwarcie wystawy i wręczenie nagród odbędzie się dnia
30.10.2013r. o godz. 10.00 w MDK w Rawie Mazowieckiej

 

 

 

MDK Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode