Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

$without_dates = array('pracownia', 'pracownia-literacka', 'pracownia-muzyczna', 'pracownia-plastyczna', 'film', 'promocja-kino'); $date = !in_array($type->slug, $without_dates) ? mdkrawa_convert_date(get_the_date($date_format, $post_id )) : ''; $schema_startdate = !in_array($type->slug, $without_dates) ? get_the_date('Y-m-d', $post_id) : ''; 2019-03-01

Zapraszamy na uroczystości związane z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych w dniu 1.03.2019 roku o godz:10.00.