Rawa Gra Rap 6

$without_dates = array('pracownia', 'pracownia-literacka', 'pracownia-muzyczna', 'pracownia-plastyczna', 'film', 'promocja-kino'); $date = !in_array($type->slug, $without_dates) ? mdkrawa_convert_date(get_the_date($date_format, $post_id )) : ''; $schema_startdate = !in_array($type->slug, $without_dates) ? get_the_date('Y-m-d', $post_id) : ''; 2014-08-30

ELDO PELSON &DANIEL DRUMZ - 30.08.2014r. godz:21.00, scena OSiR.

Zagrają również KRĘCIOŁ(Łódź), RAM I PRELEGENT EKIPA( Skce), OGARNIAM PRZESTRZEŃ LABEL/PROJEKT SPLENDOR(Rawa Maz), WD-OS(Wwa), za deckami DJ JOTKA. wstęp wolny.

MDK Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode