Rawskie ulice i podwórka


hol wystawowy MDK

$without_dates = array('pracownia', 'pracownia-literacka', 'pracownia-muzyczna', 'pracownia-plastyczna', 'film', 'promocja-kino'); $date = !in_array($type->slug, $without_dates) ? mdkrawa_convert_date(get_the_date($date_format, $post_id )) : ''; $schema_startdate = !in_array($type->slug, $without_dates) ? get_the_date('Y-m-d', $post_id) : ''; 2019-11-15

Zapraszamy na wernisaż!

W piątek, 15 listopada o godz. 19.00 oficjalnie otworzymy nową wystawę czasową, która będzie prezentowana w holu na I piętrze.

Autorką obrazów jest Elżbieta Biskupska.

Prace będą tworzyć cykl zatytułowany "Rawskie ulice i podwórka". 

MDK Rawa Mazowiecka
hol wystawowy MDK Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode