Rawskie Dni Muzyki Klasycznej Muzyka filmowa


Kościół pw. N.P.N.M.P.

$without_dates = array('pracownia', 'pracownia-literacka', 'pracownia-muzyczna', 'pracownia-plastyczna', 'film', 'promocja-kino'); $date = !in_array($type->slug, $without_dates) ? mdkrawa_convert_date(get_the_date($date_format, $post_id )) : ''; $schema_startdate = !in_array($type->slug, $without_dates) ? get_the_date('Y-m-d', $post_id) : ''; 2011-09-25

Wykonawcy koncertu:
Prof. Tomasz Gubański - obój
Prof. Sławomir Kamiński - organy -
Akademia Muzyczna i. I.J.Paderewskiego w Poznaniu

W programie muzyka filmowa m.in. z filmów: Polskie Drogi, Przygody Pana Michała, Rodzina Połanieckich, Ogniem i mieczem, Pan Tadeusz, Misja, Noce i dnie.

wstęp wolny

Kościół pw. N.P.N.M.P. Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode