Śpiewajcie Aniołowie

$without_dates = array('pracownia', 'pracownia-literacka', 'pracownia-muzyczna', 'pracownia-plastyczna', 'film', 'promocja-kino'); $date = !in_array($type->slug, $without_dates) ? mdkrawa_convert_date(get_the_date($date_format, $post_id )) : ''; $schema_startdate = !in_array($type->slug, $without_dates) ? get_the_date('Y-m-d', $post_id) : ''; 2018-01-19

W związku z bardzo dużą ilością zgłoszeń informujemy, że przesłuchania w konkursie Śpiewajcie Aniołowie odbędą się w dwóch turach:

19.01.2018 roku:
9.00 - klasy I-III szkoły podstawowe - soliści
ok. 10.15 - klasy I-III szkoły podstawowe - zespoły...
ok. 11.00 - wręczenie nadród w kategoriach klasy I-III szkoły podstawowe

ok.11.15 - klasy gimnazjalne - soliści
ok.12.30 - klasy gimnazjalne - zespoły
ok.13.45 - wręczenie nagród w kategoriach klasy gimnazjalne

26.01.2018 roku:
9.00 - klasy IV-VII szkoły podstawowe - soliści
ok.11.45 - klasy IV-VII szkoły podstawowe - zespoły
ok.12.30 - wręczenie nagród w kategoriach kalsy IV-VII szkoły podstawowe

MDK Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode