Spotkanie z Danutą Dębską


sala widowiskowa MDK

$without_dates = array('pracownia', 'pracownia-literacka', 'pracownia-muzyczna', 'pracownia-plastyczna', 'film', 'promocja-kino'); $date = !in_array($type->slug, $without_dates) ? mdkrawa_convert_date(get_the_date($date_format, $post_id )) : ''; $schema_startdate = !in_array($type->slug, $without_dates) ? get_the_date('Y-m-d', $post_id) : ''; 2017-06-09

Xapraszamy na spotkanie z autorką książki Pieśni ludowe Mazowsza Rawskiego.

W programie:
- Folklor Ziemi Rawskiej - referat p. Marzeny Grzyb
- wywiad z autorką
- recenzja książki - wystąpienie p. Joanny Sienkiewicz
- występ ludowego zespołu Sierzchowianie
- dyskusja występ Zespołu Śpiewaczego z Boguszyc
- rozdanie książek

sala widowiskowa MDK Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode