W kontuszu i z humorem – pieśni polskich kompozytorów


sala widowiskowa MDK

$without_dates = array('pracownia', 'pracownia-literacka', 'pracownia-muzyczna', 'pracownia-plastyczna', 'film', 'promocja-kino'); $date = !in_array($type->slug, $without_dates) ? mdkrawa_convert_date(get_the_date($date_format, $post_id )) : ''; $schema_startdate = !in_array($type->slug, $without_dates) ? get_the_date('Y-m-d', $post_id) : ''; 2018-08-15

"W kontuszu i z humorem" – pieśni polskich kompozytorów to inscenizowany koncert muzyki poważnej z dekoracjami i kostiumami. Wykonawcami będzie pięcioro wybitnych solistów scen operowych, którzy zaprezentują arcydzieła muzyki wokalno-instrumentalnej, w interesującej oprawie i doskonałym wykonaniu, ze szczególnym naciskiem na ukazanie dorobku muzycznego najwybitniejszych polskich kompozytorów. Solistom towarzyszyć będzie Zespół Kameralny im. Jana Kiepury (6 osób).

W pierwszej części programu: utwory St. Moniuszki, M. Karłowicza, F. Chopina. Utwory śpiewane solo, w duecie i kwartecie. Artyści występują w scenografii i kostiumach z epoki. W drugiej części utwory na bis, integrujące i zachęcające do wspólnego śpiewania.

Koncert współfinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

MDK Rawa Mazowiecka
sala widowiskowa MDK Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode