Wernisaż Elwiry Kowalczyk-Konopki 


hol wystawowy MDK

$without_dates = array('pracownia', 'pracownia-literacka', 'pracownia-muzyczna', 'pracownia-plastyczna', 'film', 'promocja-kino'); $date = !in_array($type->slug, $without_dates) ? mdkrawa_convert_date(get_the_date($date_format, $post_id )) : ''; $schema_startdate = !in_array($type->slug, $without_dates) ? get_the_date('Y-m-d', $post_id) : ''; 2020-02-28

Zapraszamy na otwarcie nowej wystawy czasowej! 

"Malarstwo" to obrazy Elwiry Kowalczyk-Konopki. Jest to kolejna ekspozycja artystki, jaką mamy przyjemność prezentować w naszym holu wystawowym na pierwszym piętrze.

Wernisaż odbędzie się w piątek, 28 lutego, godz. 19.00 (wstęp wolny)

Ekspozycja wpisuje się w cykl wystaw pod hasłem "Galeria 35-lecia MDK". 

 

W kilku słowach

Elwira  Kowalczyk-Konopka - absolwentka Łódzkiej ASP im.Władysława Strzemińskiego, wydziału Projektowania odzieży z tytułem licencjata stylisty, projektanta odzieży. Pracowała w licznych firmach na stanowisku projektanta odzieży w województwach łódzkim i mazowieckim oraz współpracująca z firmami na odległość m. in. w Poznaniu. Ma liczne wystawy zbiorowe, plenerowe, indywidualne. Współpracowała z klubem AKTA, który działał przy Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej. Obecnie oddała się pasji tworzenia, malowania. Od nowego roku pełni funkcję wiceprezes Fundacji Europejska Kuźnia Kultury i Rozwoju.

MDK Rawa Mazowiecka
hol wystawowy MDK Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode