XXXIX Mały Konkurs Recytatorski - plan przesłuchań

$without_dates = array('pracownia', 'pracownia-literacka', 'pracownia-muzyczna', 'pracownia-plastyczna', 'film', 'promocja-kino'); $date = !in_array($type->slug, $without_dates) ? mdkrawa_convert_date(get_the_date($date_format, $post_id )) : ''; $schema_startdate = !in_array($type->slug, $without_dates) ? get_the_date('Y-m-d', $post_id) : ''; 2019-10-30

Zapraszamy do udziału w XXXIX Małym Konkursie Recytatorskim

Temat przewodni: „Kochamy polskich poetów”

 

Plan przesłuchań:

godz. 8.30 - kl I-III

ok. godz. 10.00 - kl. IV-VI

ok. godz. 12.00 - kl VII-VIII

Orientacyjny czas zakończenia konkursu - ok. godz. 14.00

 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych  posiadających umiejętności recytatorskie.

Kategorie wiekowe:

- klasy  I - III SP

- klasy IV -VI SP

- klasy VII – VIII SP

Do udziału w eliminacjach każda szkoła może zgłosić po 2 uczestników w każdej kategorii wiekowej.

 

Repertuar:

Recytatorzy prezentują 1 utwór w czasie nie dłuższym niż 5 min.

Kryteria oceny:

- dobór repertuaru

- interpretacja

- kultura słowa

- ogólny wyraz artystyczny

 

Eliminacje odbędą się 30 października 2019 r.

Karty zgłoszeń  należy dostarczyć do naszej siedziby najpóźniej do 21 października 2019 r.

Nasz adres: Miejski Dom Kultury, ul. Krakowska 6c, 96-200 Rawa Mazowiecka

tel. 815-47-13, 815-46-71, mail: mdkrawa@interia.pl


Notice: Undefined offset: 1 in /home/mdkrawa/ftp/2017/wp-content/themes/mdkrawa/functions.php on line 754

MDK Rawa Mazowiecka
MDK Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode