ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE-2020

$without_dates = array('pracownia', 'pracownia-literacka', 'pracownia-muzyczna', 'pracownia-plastyczna', 'film', 'promocja-kino'); $date = !in_array($type->slug, $without_dates) ? mdkrawa_convert_date(get_the_date($date_format, $post_id )) : ''; $schema_startdate = !in_array($type->slug, $without_dates) ? get_the_date('Y-m-d', $post_id) : '';
Notice: Undefined variable: schema_startdate in /home/mdkrawa/ftp/2017/wp-content/themes/mdkrawa/template-parts/single/subtitle.php on line 44

Dla widzów i sympatyków kina "ROMA"HD najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia  przesyła właściciel Robert Siemiątkowski,

Spotkajmy się w lepszym 2021 roku!!!

Terminarz

2020-12-21 2020-12-26