O Domu Kultury

Rys historyczny Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej

Miejski Dom Kultury został powołany do życia w dniu 1 stycznia 1984 roku przez Miejską Radę Narodową w Rawie Mazowieckiej na podstawie art.4 ust.1 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 roku o radach narodowych /Dz.U.nr 26, poz.132 z 1975/ oraz zarządzenia nr 20 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 maja 1983 roku. Rada uchwaliła również wzorcowy statut dla domu kultury.

Uroczyste otwarcie placówki odbyło się 17 stycznia 1985r. w 35 rocznicę wyzwolenia Rawy Mazowieckiej kończąc tym samym trwającą kilkanaście lat budowę.
Miejski Dom Kultury to budynek jednopiętrowy znajdujący  się w centrum miasta otoczony zielenią o łącznej powierzchni 1500m2, w którym znajdują się:

  • na parterze: sala widowiskowo – kinowa na 300 miejsc z dwoma garderobami, hol wejściowy z szatnią, kawiarnia, pomieszczenia biurowe
  • na I piętrze: hol wystawowy, kabina projekcyjna, kabina oświetleniowa, sala konferencyjna, pracownia fotograficzna, sala zajęć oraz pięć pomieszczeń biurowych
  • w piwnicy znajdują się: pracownia plastyczna, sala tańca oraz sale zajęć dla różnych grup działających w mdk.

Cel i przedmiot działania placówki reguluje statut Miejskiego Domu Kultury z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Celem nadrzędnym jest „upowszechnianie kultury a w szczególności pozyskiwanie i przygotowywanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości”.

Do podstawowych zadań placówki  należy:
I. Upowszechnianie amatorskich form działalności artystycznej poprzez wystawiennictwo prac plastycznych, fotograficznych, rękodzielniczych itp.
II. Rozpowszechnianie i utrwalanie tradycji kulturowych w społeczeństwie.
III. Poszanowanie pamięci i tożsamości narodowej
IV. Rozpowszechnianie amatorskiej i profesjonalnej twórczości muzycznej
V. Rozpowszechnianie muzykowania wśród dzieci i młodzieży.
VI. Upowszechnianie amatorskiego i profesjonalnego ruchu teatralno-literackiego
VII. Rozwijanie zainteresowań, wyszukiwanie talentów
VIII. Współpraca z jednostkami oświatowymi, kulturalnymi,
IX. Zabezpieczenie technicznej obsługi imprez na terenie miasta.

Program swojej działalności Miejski Dom Kultury opracowuje samodzielnie w oparciu o rozeznanie potrzeb kulturalnych środowiska, jak również możliwości finansowe placówki.
Miejski Dom Kultury prowadzi działalność skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta, którzy według założeń programowych instytucji stanowią potencjalnych odbiorców owej działalności.
Organizuje szereg imprez o zasięgu miejskim, powiatowym, ogólnopolskim (tj. konkursy, przeglądy, warsztaty,  wystawy, koncerty, spektakle teatralne, imprezy amatorskie i profesjonalne itp.)

W Miejskim Domu Kultury można było zobaczyć wielu artystów scen polskich, gościliśmy  teatry: Teatr Polski, Teatr Narodowy, Teatr Kwadrat, Teatr Powszechny, Teatr Nowy, Teatry Edukacyjne oraz Filharmonię Narodową, Filharmonię Łódzką z wieloma koncertami i spektaklami dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Gościliśmy również ludzi polityki: byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsę, premierów Mieczysława Rakowskiego i Jerzego Buzka oraz wielu ambasadorów i osobowości polskiej sceny politycznej.

Wśród najbardziej prestiżowych imprez organizowanych przez Miejski Dom Kultury o zasięgu międzynarodowym należy jedna z największych imprez bluesowych w Polsce Festiwal NOC BLUESOWA odbywająca się zawsze w ostatni weekend maja na zamku Książąt Mazowieckich. Podczas festiwalu gościli w Rawie najwięksi mistrzowie bluesa na świecie: TEN YEARS AFTER, PISTOL PITT, CARLOS JOHNSON, STAN SKIBI, NOCNA ZMIANA BLUESA, DŻEM, IRENEUSZ DUDEK, MIRA KUBASIŃSKA, TADEUSZ NALEPA, WOJCIECH KAROLAK i wielu innych.

Miejski Dom Kultury finansowany jest z dotacji z budżetu miasta, jak również z wypracowanych dochodów własnych. Z tego też powodu zatrudnienie w Miejskim Domu Kultury z roku na rok sukcesywnie się zmniejszało. W chwili rozpoczęcia działalności od roku 1985 do 1989 zatrudnionych było 26 osób, w tym 12-tu pracowników merytorycznych (instruktorów zajęć specjalistycznych, pracowników kulturalno – oświatowych, bibliotekarkę) oraz 14–tu pracowników administracji. Obecnie zatrudnionych jest dziewięciu pracowników, w tym trzech pracowników merytorycznych, ponadto pięciu instruktorów prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą w kołach zainteresowań, z którymi zawarta jest umowa czasowa.

Na przełomie lat 1985 – 2005 funkcję dyrektora placówki pełnili:
1984 – 1997 Pan Józef Machnicki
1997 – 1998 Pan Sławomir Gola
1998 – 2000 Pan Marek Błocki
od lutego 2001r. Pan Grzegorz Klimczak

Od sierpnia 2005r do maja 2007r. budynek Miejskiego Domu Kultury po 20 lat funkcjonowania został poddany generalnemu remontowi.

Kawiarnia

Cafe Młynek

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent egestas massa ac congue auctor. Donec sit amet ipsum mi. Donec sagittis pretium cursus. Phasellus eu elit vitae libero porttitor congue euismod et lectus. Nam placerat ligula at pellentesque feugiat.

godziny otwarcia:
wtorek - niedziela 11:00–22:00

Ajent: Żaneta Miszczak tel. 502 471 929

Partnerzy