„Rok 1918. Odzyskanie Niepodległości”

hol wystawowy MDK

$without_dates = array('pracownia', 'pracownia-literacka', 'pracownia-muzyczna', 'pracownia-plastyczna', 'film', 'promocja-kino'); $date = !in_array($type->slug, $without_dates) ? mdkrawa_convert_date(get_the_date($date_format, $post_id )) : ''; $schema_startdate = !in_array($type->slug, $without_dates) ? get_the_date('Y-m-d', $post_id) : '';

Serdecznie zapraszamy na wystawę „Rok 1918. Odzyskanie Niepodległości” i spotkanie z Ośrodkiem KARTA.
---
Rok 2018 to jubileusz odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji Ośrodek KARTA przygotował program rocznicowy Nieskończenie Niepodległa. W jego ramach opracowaliśmy wystawę, która przedstawia węzłowe momenty procesów rozgrywających się na ziemiach polskich w ostatnim roku I wojny wraz z ich kluczowym dopełnieniem – odrodzeniem po 123 latach niewoli państwa polskiego.

Wystawę można oglądać w Rawie Mazowieckiej od 15 do 22 października. 16 października odbędzie się oprowadzanie kuratorskie po wystawie oraz spotkanie z przedstawicielkami Ośrodka KARTA.
---
W czasie spotkania omówimy również idee archiwistyki społecznej, by zachęcić środowiska lokalne do działań na rzecz zachowania dziedzictwa swojego regionu. Zaprezentujemy też portal Nieskończenie Niepodległa – Ludzie, który zawiera największy imienny spis społeczeństwa II Rzeczypospolitej, czyli 5,5 miliona podpisów obywatelek i obywateli Polski w 1926 roku.
---
Więcej o wystawie:

Rok 1918. Odzyskanie Niepodległości
Wystawa w sposób chronologiczny i na podstawie starannie wyselekcjonowanego materiału źródłowego oraz najciekawszych zdjęć historycznych i innych elementów graficznych przedstawia węzłowe momenty procesów rozgrywających się na ziemiach polskich w ostatnim roku I wojny wraz z ich kluczowym dopełnieniem – odrodzeniem po 123 latach niewoli państwa polskiego. Każda plansza, oprócz archiwalnych zdjęć, zaopatrzona jest w krótki komentarz merytoryczny, nakreślający kontekst obrazowanych wydarzeń oraz tekst źródłowy (fragment dzienników, wspomnień, listów, dokumentów z epoki), będący osobistym komentarzem świadków historii do opisywanych procesów dziejowych. Co ważne narracja wystawy skoncentrowana jest na ówczesnych relacjach świadków historii i nie zawiera współczesnego komentarza.
Kuratorem wystawy jest Adam Safaryjski, kulturoznawca i redaktor kwartalnika „Karta”, kurator m.in. wystawy „From Poland with love” opowiadającej poruszającą historię wdzięczności Polaków za pomoc Stanów Zjednoczonych w odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku.
---
Aktualne informacje na temat wystaw:
nieskonczenieniepodlegla.pl
facebook.pl/OsrodekKARTA
Organizator: Fundacja Ośrodka KARTA

Dofinansowano ze środków programu wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2021 w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa”.

array(8) { [1539554400]=> array(1) { [481]=> array(4) { [0]=> string(6) "period" [1]=> string(10) "2018-10-15" [2]=> string(4) "8:00" [3]=> string(5) "19:00" } } [1539640800]=> array(1) { [481]=> array(4) { [0]=> string(6) "period" [1]=> string(10) "2018-10-16" [2]=> string(4) "8:00" [3]=> string(5) "19:00" } } [1539727200]=> array(1) { [481]=> array(4) { [0]=> string(6) "period" [1]=> string(10) "2018-10-17" [2]=> string(4) "8:00" [3]=> string(5) "19:00" } } [1539813600]=> array(1) { [481]=> array(4) { [0]=> string(6) "period" [1]=> string(10) "2018-10-18" [2]=> string(4) "8:00" [3]=> string(5) "19:00" } } [1539900000]=> array(1) { [481]=> array(4) { [0]=> string(6) "period" [1]=> string(10) "2018-10-19" [2]=> string(4) "8:00" [3]=> string(5) "19:00" } } [1539986400]=> array(1) { [481]=> array(4) { [0]=> string(6) "period" [1]=> string(10) "2018-10-20" [2]=> string(4) "8:00" [3]=> string(5) "19:00" } } [1540072800]=> array(1) { [481]=> array(4) { [0]=> string(6) "period" [1]=> string(10) "2018-10-21" [2]=> string(4) "8:00" [3]=> string(5) "19:00" } } [1540159200]=> array(1) { [481]=> array(4) { [0]=> string(6) "period" [1]=> string(10) "2018-10-22" [2]=> string(4) "8:00" [3]=> string(5) "19:00" } } }

Terminarz

19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
2018-10-15 8:00 2018-10-22 8:00

MDK Rawa Mazowiecka
hol wystawowy MDK Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode