IX Rawski Festiwal Piosenki Dziecięcej

$without_dates = array('pracownia', 'pracownia-literacka', 'pracownia-muzyczna', 'pracownia-plastyczna', 'film', 'promocja-kino'); $date = !in_array($type->slug, $without_dates) ? mdkrawa_convert_date(get_the_date($date_format, $post_id )) : ''; $schema_startdate = !in_array($type->slug, $without_dates) ? get_the_date('Y-m-d', $post_id) : ''; 2010-11-17

I. Cel imprezy.

1. Prezentacja dorobku artystycznego solistów.

2. Popularyzacja piosenek z repertuaru odpowiadającego wiekowi wykonawców.

3. Wymiana doświadczeń z zakresu upowszechniania dziecięcej kultury muzycznej.

4. Promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości muzycznej.

 

II. Organizator i miejsce imprezy:

Miejski Dom Kultury

96-200 Rawa Maz. ul. Krakowska 6c

tel./fax (046) 8154713

e-mail: mdkrawa@interia.pl

 

III. Termin finału festiwalu: 17 listopada 2010.

 

IV. Uczestnicy.

1. Udział biorą soliści

2. Uczestnicy występują z podziałem na III grupy wiekowe:
I kategoria - grupy przedszkolne -5 lat
II kategoria - klasy „O - I" szkoły podstawowej
III kategoria - klasy „II-III" szkoły podstawowej

 

V. Uczestnicy przygotowują po jednej piosence, którą zaprezentują na przesłuchaniu.

 

VI. Ocena i nagrody.

1. Uczestników oceniać będzie Jury powołane przez organizatora festiwalu.

2. Jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami:

- dobór repertuaru,

- wykonanie,

- ogólny wyraz artystyczny.

3. W wyniku oceny, jury przyzna nagrody i wyróżnienia.

 

Każda placówka może zgłosić do 3 solistów w każdej kategorii wiekowej.

Zgłoszenia prosimy składać w Miejskim Domu Kultury

do dnia 5 listopada 2010 na załączonej karcie.

 

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej: www.mdkrawa.pl.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu.

array(1) { [1289948400]=> array(1) { [120600]=> array(4) { [0]=> string(4) "date" [1]=> string(10) "2010-11-17" [2]=> string(5) "00:00" [3]=> string(0) "" } } }
MDK Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode