Pamięci o. Henryka Damiana Wojtyski


sala widowiskowa MDK

2023-04-26 Dodaj do kalendarza

Zapraszamy na konferencję naukową

13 maja przypada 90. rocznica urodzin o. profesora Henryka Damiana Wojtyski. Wybitny naukowiec rodzinnie związany był z Rawą Mazowiecką. Z tej okazji zapraszamy na konferencję naukową "Ojciec Henryk Damian Wojtyska CP (1933-2009). Naukowe dzieło i spuścizna księdza profesora". 

piątek, 12 maja, godz. 10:00

sala widowiskowa Miejskiego Domu Kultury 

Konferencja to wspólna inicjatywa Muzeum Ziemi Rawskiej, Miejskiego Domu Kultury oraz wspólnoty klasztoru OO. Pasjonistów. Ma na celu przypomnienie zasług o. Wojtyski, a także zaprezentowanie jego naukowego dzieła i spuścizny. 

Ksiądz profesor Wojtyska z zakonu Pasjonistów był wybitnym naukowcem o międzynarodowym uznaniu. Jako historyk zajmował się m.in. stosunkami Rzeczypospolitej ze Stolicą Apostolską w XVI-XVIII w., dziejami teologii polskiej XVI-XVIII w., reformacją w Polsce, hagiografią, a także dziejami Pasjonistów w Polsce. Opublikował wiele prac, które na trwałe weszły do obiegu naukowego. Wielkim dziełem zapoczątkowanym przez ojca profesora Wojtyskę jest kontynuowana do dziś seria Acta Nuntiaturae Polonae. Rodzinnie był związany z Rawą Mazowiecką. Tutaj ukończył liceum i zdał maturę. Spoczywa na rawskim cmentarzu.

Konferencja rozpocznie się o godz. 10:00 w Miejskim Domu Kultury. Planowo zakończy się około godz. 14:00. Następnie zaproszeni goście udadzą się na rawski cmentarz by złożyć hołd ojcu profesorowi (godz. 16:00). Ostatnim elementem wydarzenia będzie uroczysta Msza Św. w "małym kościółku" u ojców Pasjonistów pod przewodnictwem ks. bp. Andrzeja Franciszka Dziuby, ordynariusza łowickiego. Homilię wygłosi ks. bp. Jan Kopiec, biskup senior diecezji gliwickiej. Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 17:30. 

Patronat Honorowy nad rocznicowymi obchodami objęli profesor Krzysztof Mikulski, Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Piotr Irla, burmistrz Rawy Mazowieckiej.

MDK Rawa Mazowiecka
sala widowiskowa MDK Rawa Mazowiecka 96-200
Ojciec Henryk Damian Wojtyska EventScheduled OfflineEventAttendanceMode