Konkurs plastyczny Mój Tuwim

2013-10-30 Dodaj do kalendarza

Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej
Zaprasza do udziału w konkursie plastycznym
„MÓJ TUWIM" - "ILUSTRUJEMY WIERSZE TUWIMA"

Tematem konkursu jest wykonanie ilustracji do wybranego utworu Juliana Tuwima w dowolnej technice plastycznej z wykorzystaniem darów jesieni
format prac A3 lub A4

Dostarczone prace oceniać będziemy w dwóch kategoriach wiekowych:
- klasy I-III szkoły podstawowej
- klasy IV-VI szkoły podstawowej
Każda szkoła może zgłosić do konkursu max. 5 prac w każdej kategorii wiekowej
Prace przyjmowane będą wraz z listą zbiorczą opatrzoną pieczęcią szkoły.
Prace nieregulaminowe nie będą oceniane.

Prace należy dostarczyć do siedziby organizatora -MDK ul. Krakowska 6c do dnia 23.10. 2013r.

Otwarcie wystawy i wręczenie nagród odbędzie się dnia
30.10.2013r. o godz. 10.00 w MDK w Rawie Mazowieckiej

 

 

 

MDK Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode