Konkurs Plastyczny Ozdoby Świąteczne

2010-12-17 Dodaj do kalendarza

Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej zaprasza do udziału w konkursie plastycznym o tematyce związanej ze świętami „Bożego Narodzenia"

 

Tematem konkursu jest wykonanie

TRADYCYJNEJ CHOINKI ŚWIĄTECZNEJ

w formie przestrzennej z wykorzystaniem różnych materiałów

oraz

w formie płaskiej z wykorzystaniem różnych technik malarskich

w dowolnym formacie

 

 

Dostarczone prace oceniać będziemy w kategoriach wiekowych:

 

- klasy IV-VI szkoły podstawowej

- gimnazja

 

Każda szkoła może dostarczyć maksymalnie 6 prac w każdej kategorii wiekowej.

Prace przyjmowane będą wraz z listą zbiorczą opatrzoną pieczęcią szkoły.

Prace nieregulaminowe nie będą oceniane.

 

Prace prosimy dostarczyć do MDK (ul. Krakowska 6c)

 

 

 

Termin składania upływa 9 grudnia 2010r.

 

 

Wszystkie nadesłane prace pozostaną własnością MDK.

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania prac.

Otwarcie wystawy wręczenie nagród nastąpi dnia

17 grudnia 2010r. o godz. 10.00 w MDK w Rawie Mazowieckiej.

MDK Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode