Lokomotywą po wiedzę Eco Fashion

2020-02-15

Termin realizacji projektu został przeniesiony na jesień 2020 roku.

 

Projekt realizuje Łódzki Dom Kultury. Zaprosił do udziału w nim 32 placówki kulturalne z terenu województwa łódzkiego. Będziemy pracować w parach. Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Matyldowie (gm. Rawa Mazowiecka) zostaliśmy parą z numerem 5 :) 

Realizacja projektu obejmuje program edukacyjny w formie warsztatów oraz udział w konkursie. Termin realizacji: marzec-czerwiec 2020. Grupa uczestników: 20 osób (dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat). W naszym przypadku będą to uzdolnieni uczniowie miejskich szkół podstawowych i oczywiście uczestnicy warsztatów plastycznych organizowanych w MDK-u.

Wszystkie działania merytoryczne projektu ukierunkowane będą na stworzenie Pokazu Mody Ekologicznej „Eco Fashion”. Uczestnikom projektu dostarczona będzie wiedza i umiejętności uwzględniające ekologiczny charakter pracy artystycznej. Adresaci zadania będą uczestniczyć w 5 typach warsztatów, w trakcie których wykorzystane będą materiały z recyklingu i upcyklingu do wykonania ekologicznych strojów do pokazu mody. Finałem projektu będzie prezentacja interaktywnego Pokazu Mody Ekologicznej „Eco Fashion” z udziałem odbiorców projektu i publiczności.

„Lokomotywą po wiedzę – Eco Fashion” to również konkurs w dwóch kategoriach:

- najlepszy strój ekologiczny pokazu mody ekologicznej „Eco Fashion”.

- najlepszy pokaz mody ekologicznej „Eco Fashion”.

Konkursy na prace zainspirowane warsztatami skierowane będą do uczestników zajęć praktycznych (warsztatów). Najlepsze prace zostaną nagrodzone przez jury upominkami rzeczowymi oraz wyróżnieniami.

Projekt „Lokomotywą po wiedzę – Eco Fashion” został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Samorządu Województwa Łódzkiego. Jego partnerami są: Akademia Sztuk Pięknych i Instytut Architektury Tekstyliów Politechniki Łódzkiej oraz 32 gminy i ośrodki zakwalifikowane do udziału w projekcie.