Mały Konkurs Recytatorski

2016-06-15

Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej zaprasza do udziału
w XXXVI MAŁYM KONKURSIE RECYTATORSKIM
na szczeblu powiatowym.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Kategorie wiekowe:
- klasy I - III szkoły podstawowe
- klasy IV -VI szkoły podstawowe
- klasy I - III gimnazjum

Na eliminacje każda szkoła może zakwalifikować po 2 uczestników w każdej kategorii wiekowej.

Repertuar:
Recytatorzy prezentują 1 utwór (poezję lub prozę) w
czasie nie dłuższym niż 5 min.

Kryteria oceny:
- dobór repertuaru
- interpretacja
- kultura słowa
- ogólny wyraz artystyczny

Eliminacje odbędą się w dniu 15 czerwca 2016r. o godz. 9.00
w sali MDK

Karty zgłoszeń prosimy składać do dnia 3 czerwca 2015
w siedzibie organizatora

Nasz adres: Miejski Dom Kultury
tel. 815-47-13, 815-46-71, mdkrawa@interia.pl

 

 

 

 

MDK Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode