Ozdoby świąteczne

2016-12-19 Dodaj do kalendarza

MIEJSKI DOM KULTURY im. Danuty Siedzikówny „Inki"
w Rawie Mazowieckiej
zaprasza do udziału
w konkursie plastycznym o tematyce związanej ze
świętami „Bożego Narodzenia"
Tematem konkursu jest wykonanie
ozdoby wiszącej ŚWIĄTECZNEGO ANIOŁKA i BOMBKI
Prace należy wykonać w formie przestrzennej
w dowolnej technice i wielkości
Dostarczone prace oceniać będziemy w kategoriach wiekowych:
- klasy I-III szkoły podstawowej
- klasy IV-VI szkoły podstawowej
- gimnazja
- szkoły ponadgimnazjalne
Każda szkoła może dostarczyć maksymalnie 6 prac w każdej kategorii wiekowej.
Prace przyjmowane będą wraz z listą zbiorczą opatrzoną pieczęcią szkoły w terminie do dnia 9 grudnia 2016 r. w siedzibie organizatora
Wszystkie nadesłane prace pozostaną własnością MDK.
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania prac.
Otwarcie wystawy wręczenie nagród odbędzie się dnia
19 grudnia 2016r. o godz. 10.00 w MDK .

 

 

 

MDK Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode