Rawska Szczypta Bluesa: Sławek Wierzcholski i Nocna Zmiana Bluesa 40-lecie