Rawskie Dni Muzyki Klasycznej Tytus Wojnowicz i Jan Bokszczanin


Kościół pw. N.P.N.M.P.

$without_dates = array('pracownia', 'pracownia-literacka', 'pracownia-muzyczna', 'pracownia-plastyczna', 'film', 'promocja-kino'); $date = !in_array($type->slug, $without_dates) ? mdkrawa_convert_date(get_the_date($date_format, $post_id )) : ''; $schema_startdate = !in_array($type->slug, $without_dates) ? get_the_date('Y-m-d', $post_id) : ''; 2012-11-23

Tytus Wojnowicz - obój
Jan Bokszczanin - organy

wstęp bezpłatny

array(1) { [1353625200]=> array(1) { [120720]=> array(4) { [0]=> string(4) "date" [1]=> string(10) "2012-11-23" [2]=> string(5) "19:00" [3]=> string(0) "" } } }
Kościół pw. N.P.N.M.P. Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode