REGULAMIN korzystania z oferty MDK w trakcie epidemii

2021-12-17 Dodaj do kalendarza

Zasady bezpieczeństwa na terenie MDK w związku z epidemią SARS-CoV-2

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 Poz. 2311 informujemy, że na Instytucje Kultury został nałożony obowiązek weryfikacji obowiązujących restrykcji w związku z epidemią SARS-CoV-2.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ SARS-CoV-2.

Uczestnik wydarzeń kulturalnych akceptuje aktualne zasady i ograniczenia wynikające z epidemii SARS-CoV-2 obowiązujące na terenie MDK.

Uczestnictwo w imprezach jest równoznaczne z akceptacją  niniejszych wytycznych, których zapisów uczestnik imprez jest zobowiązany przestrzegać.

Nieprzestrzeganie niniejszych wytycznych skutkować może niewpuszczeniem na teren obiektu lub koniecznością opuszczenia budynku przed zakończeniem  imprezy.

Pracownicy MDK są uprawnieni do uniemożliwienia uczestnictwa w wydarzeniu osobie, która nie przestrzega zasad lub wytycznych, o których mowa.

W przypadku bezzasadnej odmowy zasłonięcia nosa i ust widz, który nie będzie uczestniczył z tego powodu w wydarzeniu nie zachowuje prawa do zwrotu środków pieniężnych za niewykorzystany bilet.

Obowiązki Uczestników

Kupujący bilety wyraża zgodę:

- aby jego dane osobowe mogły być przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z epidemią COVID-19,

- na udzielenie informacji o swoim stanie zdrowia w związku z epidemią COVID-19,

- na pomiar temperatury ciała metodą bezdotykową,

- na zasłonięcie ust i nosa na terenie całego obiektu.

 

Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz konsumpcji.

Uczestnik oświadcza, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa od dnia 15 grudnia 2021 ogranicza się liczbę dostępnych miejsc:

30% widowni dla osób niezaszczepionych i 70% dla osób posiadających certyfikat szczepienia lub zaświadczenie o negatywnym wyniku testu lub certyfikat ozdrowieńca.

W przypadku zakupu biletu dla osoby zaszczepionej wyrażam zgodę na okazanie certyfikatu szczepienia przeciw COVID-19 przy wejściu na widownię.

Organizator nie zapewnia środków do zasłonięcia ust i nosa.


Warning: A non-numeric value encountered in /home/mdkrawa/ftp/2017/wp-content/themes/mdkrawa/functions.php on line 756