Reżim sanitarny. Prosimy o przestrzeganie zasad

$without_dates = array('pracownia', 'pracownia-literacka', 'pracownia-muzyczna', 'pracownia-plastyczna', 'film', 'promocja-kino'); $date = !in_array($type->slug, $without_dates) ? mdkrawa_convert_date(get_the_date($date_format, $post_id )) : ''; $schema_startdate = !in_array($type->slug, $without_dates) ? get_the_date('Y-m-d', $post_id) : '';

W związku z wprowadzeniem na terenie całej Polski strefy czerwonej, przypominamy, że wciąż pracujemy w reżimie sanitarnym.

Wybierasz się do nas? Pamiętaj, aby:

1. Założyć maseczkę ochronną (własną) - zakrywającą nos i usta.
2. Odkazić ręce płynem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu do budynku.
3. Zachować dystans społeczny.
4. Przestrzegać zasad sanitarnych i zapisów regulaminu bezpiecznego funkcjonowania (patrz załączniki na dole strony)

 

Prosimy, aby na zajęcia w sekcjach artystycznych przyprowadzać wyłącznie dzieci zdrowe. Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych!

 

Każdorazowo przed wejściem na zajęcia/wydarzenia kulturalne poprosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej stanu zdrowia – Waszego lub Waszego dziecka. Ankiety można pobrać z naszej strony (patrz załączniki), wypełnić je w domu i zabrać ze sobą (są także dostępne w naszej siedzibie).

array(0) { }