VIII Festiwal Pieśni Patriotycznej Biało-Czerwone Nuty - zgłoś się!

2019-09-29 Dodaj do kalendarza

Zachęcamy do udziału w VIII edycji Festiwalu Pieśni Patriotycznej Biało-Czerwone Nuty. Muzyczną imprezę honorowym patronatem objął Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

 

KATEGORIE WIEKOWE:

- Soliści:

Kat. I - klasa  IV

Kat. II - klasa  V

Kat. III - klasa  VI

Kat. IV - klasa VII

Kat. V - klasa VIII

- Zespół wokalny lub chór: klasy IV - VIII

Każda szkoła  może zgłosić po 1 soliście w każdej kategorii wiekowej (lub maksymalnie 5 solistów ze szkoły) oraz 1 zespół wokalny lub chór.

 

TERMIN I MIEJSCE:

Eliminacje odbędą się w piątek, 8 listopada 2019 roku w sali widowiskowej MDK-u. Godzinowy rozkład imprezy zostanie umieszczony na naszej stronie www.mdkrawa.pl oraz podany uczestnikom drogą  mailową po otrzymaniu zgłoszeń – najpóźniej do 4 listopada 2019 roku.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

- Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu rawskiego.

- Każdy uczestnik przygotowuje jedną piosenkę o charakterze patriotycznym, wykonuje ją w języku polskim z nagranym podkładem na nośniku typu CD, pendrive lub z akompaniamentem wykonanym na instrumencie wcześniej zgłoszonym w karcie.

- Zgłoszenia na załączonej karcie przyjmowane będą do 27 października 2019 roku.

- Zgłoszony repertuar po 27 października 2019 roku nie może ulec zmianie.

 

OCENA:

Jury konkursowe powołane przez ORGANIZATORA dokona oceny prezentacji, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

- dobór repertuaru

- interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny

- innowacje artystyczne

- wrażenie artystyczne

-  muzykalność i warunki głosowe wykonawców.

 

NAGRODY:

Jury przyzna nagrody rzeczowe, których fundatorem jest Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.

 

UWAGI  KOŃCOWE:

- Uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie pokrywają we własnym zakresie koszty podróży.
- Organizator zapewni nagłośnienie, mikrofony, odtwarzacz nagranych podkładów.
- Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
- Sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie ORGANIZATOR,
- Regulamin wraz z kartą zgłoszenia można pobrać na www.mdkrawa.pl (patrz niżej w załącznikach)

MDK Rawa Mazowiecka
MDK Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode