Warsztaty: kolażowa Rawa 


Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej

2023-03-30 Dodaj do kalendarza

Rawa Mazowiecka w technice kolażu

Zapraszamy młodzież z klas VI - VIII szkół podstawowych z terenu powiatu rawskiego do udziału w warsztatach plastycznych zatytułowanych "KOLAŻOWA RAWA". 

Tematem warsztatów będzie wykonanie obrazu o wymiarach 100 cm x 70 cm przedstawiającego fragment naszego miasta w technice kolażu, na podstawie wylosowanej fotografii.

Warsztaty odbędą się w czwartek, 27 kwietnia 2023 r. w godzinach 10.00 – 13.00.

Każda szkoła może zgłosić grupę, w skład które wejdzie trzech uzdolnionych plastycznie uczniów pod opieką nauczyciela plastyki.

Kartę zgłoszenia wraz ze zgodą rodzica prosimy dostarczyć do 17 kwietnia 2023 r. do naszej siedziby lub scan przesłać na adres mailowy: mdkrawa@interia.pl

Akredytację w wysokości 30 zł od grupy wpłacamy w dniu warsztatów.

Obowiązkową kartę zgłoszenia oraz zgodę rodziców/opiekunów uczestników warsztatów można pobrać na dole strony.

MDK Rawa Mazowiecka
Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode