XV Rawski Mityng Wokalny - Klasyka Polskiej Piosenki - 100 piosenek na 100 - lecie.

2018-03-26

Już po raz piętnasty zapraszamy miłośników śpiewu do udziału w "święcie piosenki" w Rawie Mazowieckiej. Tym razem dla uczczenia 100-lecia Odzyskania Niepodległości proponujemy wykonanie piosenek polskich, które stały się klasyką muzyki wokalnej. Warunki uczestnictwa zawiera Regulamin. Opiekę medialną nad tegoroczną edycją Rawskiego Mityngu Wokalnego przyjął ośrodek regionalny TVP3 w Łodzi. Zapraszamy do Rawy Mazowieckiej w dniu 12 maja 2018 roku. 

MDK Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode