XXXI Mały Konkurs Recytatorski

$without_dates = array('pracownia', 'pracownia-literacka', 'pracownia-muzyczna', 'pracownia-plastyczna', 'film', 'promocja-kino'); $date = !in_array($type->slug, $without_dates) ? mdkrawa_convert_date(get_the_date($date_format, $post_id )) : ''; $schema_startdate = !in_array($type->slug, $without_dates) ? get_the_date('Y-m-d', $post_id) : ''; 2011-06-03

Uprzejmie informujemy, iż Miejski Dom Kultury w Rawie Maz. organizuje
XXXI MAŁY KONKURS RECYTATORSKI na szczeblu powiatowym.

Eliminacje odbędą się w dniu 03.06.2011r. o godz. 9.00 w sali MDK
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Kategorie wiekowe:
- klasy I - III szkoły podstawowe
- klasy IV -VI szkoły podstawowe
- klasy I - III gimnazjum

Na eliminacje każda szkoła może zakwalifikować po 2 uczestników w każdej kategorii wiekowej.

Repertuar:
Recytatorzy prezentują 1 utwór (poezję lub prozę) w czasie nie
dłuższym niż 5 min.

Kryteria oceny:
- dobór repertuaru
- interpretacja
- kultura słowa
- ogólny wyraz artystyczny

Karty zgłoszeń prosimy składać do dnia 27 maja 2011r. w siedzibie organizatora lub e-maill

Nasz adres: Miejski Dom Kultury
tel. 815-47-13, 815-46-71, mdkrawa@interia.pl

 

 

array(1) { [1307052000]=> array(1) { [120660]=> array(4) { [0]=> string(4) "date" [1]=> string(10) "2011-06-03" [2]=> string(5) "00:00" [3]=> string(0) "" } } }
MDK Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode