Zostań Wolontariuszem WOŚP

$without_dates = array('pracownia', 'pracownia-literacka', 'pracownia-muzyczna', 'pracownia-plastyczna', 'film', 'promocja-kino'); $date = !in_array($type->slug, $without_dates) ? mdkrawa_convert_date(get_the_date($date_format, $post_id )) : ''; $schema_startdate = !in_array($type->slug, $without_dates) ? get_the_date('Y-m-d', $post_id) : ''; 2014-12-02

23. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
„Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów".
11 STYCZNIA 2015 ROKU
WSZYSTKICH, KTÓRZY TEGO DNIA CHCĄ ZOSTAĆ
W O L O N T A R I U S Z A M I
PROSIMY O ZGŁASZANIE SIĘ DO MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
(wraz ze zdjęciem legitymacyjnym ,numerem PESEL adresem zamieszkania, numerem telefonu)
Do dnia 8 grudnia 2014r.

array(1) { [1417474800]=> array(1) { [120840]=> array(4) { [0]=> string(4) "date" [1]=> string(10) "2014-12-02" [2]=> string(5) "00:00" [3]=> string(0) "" } } }