III Festiwal Pieśni Patriotycznej Biało-Czerwone Nuty

2014-11-12 Dodaj do kalendarza

III FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
„BIAŁO - CZERWONE NUTY"

ORGANIZATOR:
Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej www.mdkrawa.pl

PATRONAT:Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

CELE KONKURSU:
- wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej,
- zachęcanie do wspólnych, ponadpokoleniowych muzycznych spotkań, przywrócenie naszej zbiorowej pamięci, niektórych zapomnianych już, polskich pieśni
patriotycznych, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju
- podniesienie świadomości narodowej
a) wartości moralne
b) wartości duchowe
c) poczucie wartości jednostki
- pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny
podniesienie poziomu świętowania wydarzeń Ojczyźnianych w środowisku

WARUNKI UCZESTNICTWA:
- Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Powiatu Rawskiego.
- Każdy uczestnik przygotowuje jedną piosenkę o charakterze patriotycznym, wykonuje ją w
języku polskim z nagranym podkładem na CD lub akompaniamentem instrumentalnym (fortepian, keyboard, gitara itp.)
- Zgłoszenia na załączonej karcie przyjmowane będą do dnia 30 października 2014 roku.
- Zgłoszony repertuar po 30 października 2014 roku nie może ulec zmianie.

KATEGORIE WIEKOWE:
Konkurs adresowany jest do solistów i zespołów wokalnych (do 10 osób)
- klasy I-III - szkoły podstawowe
- klasy IV - VI szkoły podstawowe
- klasy I - III - gimnazja
Każda szkoła może zgłosić 3 solistów i 1 zespół wokalny w każdej kategorii wiekowej

TERMIN I MIEJSCE:
12 listopada 2014 roku, Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej.
Godzinowy rozkład imprezy zostanie umieszczony na stronie www.mdkrawa.pl, oraz podany uczestnikom drogą mailową po otrzymaniu zgłoszeń - najpóźniej do dnia 5 listopada 2014 roku.

OCENA:
Jury konkursowe powołane przez ORGANIZATORA dokona oceny prezentacji, biorąc pod uwagę kryteria:
- dobór repertuaru
- interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny
- innowacje artystyczne
- wrażenie artystyczne
- muzykalność i warunki głosowe wykonawców

NAGRODY:
Jury przyzna nagrody rzeczowe, których fundatorem jest Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.

PRAWA AUTORSKIE:
Uczestnik festiwalu nieodpłatnie wyraża zgodę na wyświetlanie i odtwarzanie relacji ze swojego występu w całości lub we fragmentach podczas imprez w Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej oraz na wykorzystywanie tej relacji w celach promocyjnych we fragmentach lub w całości w lokalnych mediach oraz na stronach internetowych organizatora konkursu:

UWAGI KOŃCOWE:
- Uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie pokrywają we własnym zakresie koszty podróży
- Organizator zapewni nagłośnienie, mikrofony, odtwarzacze CD.
- Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
- Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie ORGANIZATOR.
- Regulamin wraz z kartą zgłoszenia do pobrania na stronie : www.mdkrawa.pl

 

MDK Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode