Konkurs Fotograficzny Rawa 2011 - kapliczki, krzyże i świątki ziemi rawskiej

$without_dates = array('pracownia', 'pracownia-literacka', 'pracownia-muzyczna', 'pracownia-plastyczna', 'film', 'promocja-kino'); $date = !in_array($type->slug, $without_dates) ? mdkrawa_convert_date(get_the_date($date_format, $post_id )) : ''; $schema_startdate = !in_array($type->slug, $without_dates) ? get_the_date('Y-m-d', $post_id) : ''; 2011-12-16

Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej
zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym
„RAWA 2011 - KAPLICZKI, KRZYŻE I ŚWIĄTKI ZIEMI RAWSKIEJ"

 

Patronat: Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Organizator: Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej

TEMAT KONKURSU
„RAWA 2011 - KAPLICZKI, KRZYŻE I ŚWIĄTKI ZIEMI RAWSKIEJ"

 

CEL KONKURSU
Organizator konkursu pragnie zachęcić dzieci, młodzież i dorosłych do ukazania swoistego piękna i nastroju jaki stwarzają te surowe i oryginalne symbole wiary człowieka w połączeniu z otaczającą i zmieniającą się wraz z porami roku przyrodą i otoczeniem.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież oraz dorośli mieszkańcy naszego miasta i regionu.
2. Każdy autor składa w konkursie cztery fotografie w formacie 30 x 45 cm, które stanowią komplet o tematyce konkursowej.
3. Dopuszcza się złożenie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną lub cyfrową.
4. Prace nie mogą być podklejone lub oprawione.
5. Do prac należy dołączyć płytę CD z cyfrowym zapisem zdjęć.
6. Prace muszą być opisane - to jest posiadać imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, e-mail, tytuł oraz wiek autora.

 

KATEGORIE
Konkurs będzie rozpatrywany w dwóch kategoriach wiekowych
I kategoria do 16 lat
II kategoria powyżej 16 lat

 

NAGRODY
Organizator przewiduje przyznanie nagród pieniężnych, których fundatorem jest Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.
Prace złożone w konkursie ocenione zostaną przez Jury, które powoła Organizator.
Organizator przewiduje następujący podział nagród w każdej kategorii:
I nagroda (pieniężna)
II nagroda (pieniężna)
III nagroda (pieniężna)
Wyróżnienia (pieniężna)
Jury przysługuje prawo innego podziału nagród.

 

TERMINARZ KONKURSU
Składanie prac w siedzibie organizatora do dnia 10 listopada 2011 roku.
Wystawa pokonkursowa i wręczenie nagród - grudzień 2011 roku w siedzibie Organizatora.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Złożone do konkursu prace pozostają własnością Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji prac uczestników konkursu w prasie, internecie, oraz wykorzystania ich w inny sposób w celach promocyjnych Organizatora oraz Miasta.
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą elektroniczną lub telefoniczną.
Złożenie prac jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu przez autorów lub w przypadku osób niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów.
Uczestnik oświadcza, że jest autorem złożonych prac oraz, że posiada do nich pełne prawa autorskie.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 

array(1) { [1323990000]=> array(1) { [120660]=> array(4) { [0]=> string(4) "date" [1]=> string(10) "2011-12-16" [2]=> string(5) "00:00" [3]=> string(0) "" } } }
MDK Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode