X Rawski Festiwal Piosenki Dziecięcej Wlazł Kotek Na Płotek

$without_dates = array('pracownia', 'pracownia-literacka', 'pracownia-muzyczna', 'pracownia-plastyczna', 'film', 'promocja-kino'); $date = !in_array($type->slug, $without_dates) ? mdkrawa_convert_date(get_the_date($date_format, $post_id )) : ''; $schema_startdate = !in_array($type->slug, $without_dates) ? get_the_date('Y-m-d', $post_id) : ''; 2011-11-10

I. Cel imprezy.
1. Prezentacja dorobku artystycznego solistów.
2. Popularyzacja piosenek z repertuaru odpowiadającego wiekowi wykonawców.
3. Wymiana doświadczeń z zakresu upowszechniania dziecięcej kultury muzycznej.
4. Promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości muzycznej.

II. Organizator i miejsce imprezy:
Miejski Dom Kultury
96-200 Rawa Maz. ul. Krakowska 6c
tel./fax (046) 8154713
e-mail: mdkrawa@interia.pl

III. Termin finału festiwalu 23 listopada 2011.

IV. Uczestnicy.
1. Udział biorą soliści
2. Uczestnicy występują z podziałem na III grupy wiekowe:
I kategoria - grupy przedszkolne -5 lat
II kategoria -klasy „O - I" szkoły podstawowej
III kategoria - klasy „II-III" szkoły podstawowej

V. Uczestnicy przygotowują po jednej piosence, którą zaprezentują na przesłuchaniu.

VI. Ocena i nagrody.
1. Uczestników oceniać będzie Jury powołane przez organizatora festiwalu.
2. Jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami:
- dobór repertuaru,
- wykonanie,
- ogólny wyraz artystyczny.
3. W wyniku oceny, jury przyzna nagrody i wyróżnienia.
Każda placówka może zgłosić do 3 solistów w każdej kategorii wiekowej.
Zgłoszenia prosimy składać w Miejskim Domu Kultury
do dnia 10 listopada 2011 na załączonej karcie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu.

array(1) { [1320879600]=> array(1) { [120660]=> array(4) { [0]=> string(4) "date" [1]=> string(10) "2011-11-10" [2]=> string(5) "00:00" [3]=> string(0) "" } } }
MDK Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode