XV Rawski Festiwal Piosenki Dziecięcej Wlazł kotek na płotek

$without_dates = array('pracownia', 'pracownia-literacka', 'pracownia-muzyczna', 'pracownia-plastyczna', 'film', 'promocja-kino'); $date = !in_array($type->slug, $without_dates) ? mdkrawa_convert_date(get_the_date($date_format, $post_id )) : ''; $schema_startdate = !in_array($type->slug, $without_dates) ? get_the_date('Y-m-d', $post_id) : ''; 2016-11-24

„WLAZŁ KOTEK NA PŁOTEK"
XV RAWSKI FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ

I.Cel imprezy.
1.Prezentacja dorobku artystycznego solistów.
2.Popularyzacja piosenek z repertuaru odpowiadającego wiekowi wykonawców.
3.Wymiana doświadczeń z zakresu upowszechniania dziecięcej kultury muzycznej.
4.Promowanie dziecięcej twórczości muzycznej.

II. Organizator i miejsce imprezy:
Miejski Dom Kultury
96-200 Rawa Maz. ul. Krakowska 6c
tel./fax (46) 8154713
e-mail: mdkrawa@interia.pl

III. Termin finału festiwalu - 24 listopada 2016.

IV. Uczestnicy.
1.Konkurs adresowany jest do przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Rawy Mazowieckiej i powiatu
2.Uczestnicy występują z podziałem na III grupy wiekowe:
I kategoria - grupy przedszkolne - 5 lat
II kategoria -klasy „O - I" szkoły podstawowej
III kategoria - klasy „II-III" szkoły podstawowej

V. Uczestnicy przygotowują po jednej piosence, którą zaprezentują na przesłuchaniu.

VI. Ocena i nagrody.
1.Uczestników oceniać będzie Jury powołane przez organizatora festiwalu.
2.Jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami:
- dobór repertuaru,
- wykonanie,
- walory głosowe
- ogólny wyraz artystyczny
3.Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej

Każda placówka może zgłosić do 3 solistów w każdej kategorii wiekowej.
Zgłoszenia prosimy składać w Miejskim Domu Kultury
do dnia 10 listopada 2016 na załączonej karcie.

PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik festiwalu nieodpłatnie wyraża zgodę na wyświetlanie i odtwarzanie relacji ze swojego występu w całości lub we fragmentach podczas imprez w Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej oraz na wykorzystywanie tej relacji w celach promocyjnych we fragmentach lub w całości w lokalnych mediach oraz na stronach internetowych organizatora konkursu

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej: www.mdkrawa.pl.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu.

 

array(1) { [1479942000]=> array(1) { [120960]=> array(4) { [0]=> string(4) "date" [1]=> string(10) "2016-11-24" [2]=> string(5) "00:00" [3]=> string(0) "" } } }
MDK Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode