XXX Mały Konkurs Recytatorski

$without_dates = array('pracownia', 'pracownia-literacka', 'pracownia-muzyczna', 'pracownia-plastyczna', 'film', 'promocja-kino'); $date = !in_array($type->slug, $without_dates) ? mdkrawa_convert_date(get_the_date($date_format, $post_id )) : ''; $schema_startdate = !in_array($type->slug, $without_dates) ? get_the_date('Y-m-d', $post_id) : ''; 2010-06-08

XXX MAŁY KONKURS RECYTATORSKI na szczeblu powiatowym.
organizowany przez Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej.
Eliminacje odbędą się w dniu 08.06.2010r. o godz. 9.00 w sali MDK

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Kategorie wiekowe:

  • klasy I - III szkoły podstawowe
  • klasy IV -VI szkoły podstawowe
  • klasy I - III gimnazjum

Na eliminacje każda szkoła może zakwalifikować po 2 uczestników w każdej kategorii wiekowej.

Repertuar:
Recytatorzy prezentują 1 utwór (poezję lub prozę) w czasie nie dłuższym niż 5 min.
Kryteria oceny:

  • dobór repertuaru
  • interpretacja
  • kultura słowa
  • ogólny wyraz artystyczny

Karty zgłoszeń prosimy składać do dnia 31 maja 2010r. w siedzibie organizatora lub pocztą elektroniczną.

Nasz adres:
Miejski Dom Kultury
tel. 815-47-13, 815-46-71,
mdkrawa@interia.pl

array(1) { [1275948000]=> array(1) { [120600]=> array(4) { [0]=> string(4) "date" [1]=> string(10) "2010-06-08" [2]=> string(5) "00:00" [3]=> string(0) "" } } }
MDK Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka 96-200
EventScheduled OfflineEventAttendanceMode